ระบบประชุมทางไกล (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
 


 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Acuconference 8
ดาวน์โหลดโปรแกรม Teamviewer